Untitled Document
Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Krønike
1
2
3
4
Fantomet i Norge

PrevNext

Untitled Document
Fantomet kronologisk: 1 - 2018

Utpresserligaen
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Wilson McCoy
Frew:327 Frew:481 Frew:659 Frew:868 Frew:1373 Ftb:7-1967 Alb:6-1973 Krb:22-2005
Tagons hevn
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Wilson McCoy
Frew:94 Frew:182 Frew:290 Frew:434 Frew:605 Frew:812 Frew:1187 Frew:1529 Frew:1736 Frew:1944 Ftb:8-1967 Spc:64-1981 Krb:22-2005
De leende piratene
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Wilson McCoy
Frew:437 Frew:612 Frew:819 Frew:1280 Frew:1365 Ftb:9-1967 Spc:34-1978 Krb:22-2005
Juvelbanden
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Wilson McCoy
Frew:110 Frew:199 Frew:310 Frew:461 Frew:646 Frew:855 Frew:1279 Frew:1695 Frew:1911 Ftb:10-1967 Spc:52-1981 Krb:22-2005 Ftb:18-19-2021
Fantomets list
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Wilson McCoy
Frew:152 Frew:256 Frew:396 Frew:560 Frew:750 Frew:1156 Frew:1818 Ftb:10-1967 Spc:2-1974 Krb:22-2005 Alb:3-2015