Untitled Document
Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

2012

1-2
3
4
5-6
7
8
9-10
11
12
13-14
15-16
17
18-19
20
21
22-23
24
25-26


Krønike
5
6
7
8
9
10
Fantomet i Norge

PrevNext

Untitled Document
Nummer: 25-26 - 2012

Runesteinens gåte
 Forfatter:Falco Pellerin
 Tegner:Joan Boix
Frew:1650
Dronning Asta av Trondelay
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Wilson McCoy
Frew:2 Frew:106 Frew:193 Frew:194 Frew:304 Frew:305 Frew:453 Frew:454 Frew:628 Frew:629 Frew:841 Frew:842 Frew:1000 Frew:1310 Frew:1701 Frew:1706 Frew:1924 Spc:0-1972
Striden mot kjempene
Del 2
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:863a Frew:1356 Frew:1465 Ftb:25-1986 Spc:215-1996 Ftb:24-2012Andre serier
SerieTittel
Thorgal#25 Den blå døden
Herman Hedning & Co(2 halvsider)