Rattata
Søk på andre serier her.Serien har vært utgitt i følgende utgaver av Fantomet!
Utgave   Serie Tittel
24-1986 Rattata(1 halvside)
17-1988 Rattata(3 halvsider)
18-1988 Rattata(4 halvsider)
19-1988 Rattata(4 halvsider)
20-1988 Rattata(4 halvsider)
22-1988 Rattata(6 halvsider)
23-1988 Rattata(4 halvsider)
24-1988 Rattata(8 halvsider)
25-1988 Rattata(4 halvsider)
26-1988 Rattata(6 halvsider)
1-1989 Rattata(4 halvsider)
2-1989 Rattata(4 halvsider)
3-1989 Rattata(4 halvsider)
5-1989 Rattata(4 halvsider)
6-1989 Rattata(2 halvsider)
8-1989 Rattata(4 halvsider)
10-1989 Rattata(2 halvsider)
11-1989 Rattata(4 halvsider)
12-1989 Rattata(2 halvsider)
14-1989 Rattata(6 halvsider)
17-1989 Rattata(4 halvsider)
18-1989 Rattata(2 halvsider)
19-1989 Rattata(4 halvsider)
20-1989 Rattata(4 halvsider)
22-1989 Rattata(6 halvsider)
23-1989 Rattata(4 halvsider)
25-1989 Rattata(4 halvsider)
1-1990 Rattata(4 halvsider)
3-1990 Rattata(4 halvsider)
4-1990 Rattata(2 halvsider)
5-1990 Rattata(2 halvsider)
9-1990 Rattata(4 halvsider)
10-1990 Rattata(4 halvsider)
12-1990 Rattata(2 halvsider)
13-1990 Rattata(2 halvsider)
16-1990 Rattata(1 halvside)
17-1990 Rattata(2 halvsider)
22-1990 Rattata(4 halvsider)
24-1990 Rattata(4 halvsider)
26-1990 Rattata(4 halvsider)