Herman Hedning & Co
Søk på andre serier her.Serien har vært utgitt i følgende utgaver av Fantomet!
Utgave   Serie Tittel
24-1992 Herman Hedning & Co(6 halvsider)
27-1992 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
1-1993 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
3-1993 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
7-1993 Herman Hedning & Co(6 halvsider)
8-1993 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
10-1993 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
11-1993 Herman Hedning & Co(6 halvsider)
12-1993 Herman Hedning & Co(6 halvsider)
22-1993 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
23-1993 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
1-1994 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
2-1994 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
3-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
5-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider + 1 dobbeltside)
7-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
8-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
9-1994 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
10-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
11-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
14-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider + 1 heilside)
15-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
17-1994 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
18-1994 Herman Hedning & Co(1 heilside)
19-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
20-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider + 1 heilside)
21-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
22-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
23-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
24-1994 Herman Hedning & Co(1 heilside)
25-1994 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
26-1994 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
26-1994 Herman Hedning & Co(1 heilside)
1-1995 Herman Hedning & Co(1 heilside)
2-1995 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
3-1995 Herman Hedning & Co(2 halvsider + 1 heilside)
4-1995 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
5-1995 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
6-1995 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
7-1995 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
8-1995 Herman Hedning & Co(2 halvsider + 1 heilside)
9-1995 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
10-1995 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
12-1995 Herman Hedning & Co(1 heilside)
13-1995 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
14-1995 Herman Hedning & Co(2 halvsider + 1 heilside)
15-1995 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
16-1995 Herman Hedning & Co(1 heilside)
17-1995 Herman Hedning & Co(1 heilside)
18-1995 Herman Hedning & Co(1 heilside)
19-1995 Herman Hedning & Co(2 halvsider + 1 heilside)
20-1995 Herman Hedning & Co(1 heilside)
21-1995 Herman Hedning & Co(6 halvsider)
22-1995 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
23-1995 Herman Hedning & Co(2 heilsider)
24-1995 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
25-1995 Herman Hedning & Co(1 heilside)
26-1995 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
1-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
2-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
3-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
4-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
5-1996 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
6-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
7-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
8-1996 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
9-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
10-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
11-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
12-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
13-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
14-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
15-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
16-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
17-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
18-1996 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
19-1996 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
20-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
21-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
22-1996 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
23-1996 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
24-1996 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
25-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
26-1996 Herman Hedning & Co(1 heilside)
1-1997 Herman Hedning & Co(1 heilside)
2-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
3-1997 Herman Hedning & Co(1 heilside)
4-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
5-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
6-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
7-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
8-1997 Herman Hedning & Co(1 heilside)
9-1997 Herman Hedning & Co(1 heilside)
10-1997 Herman Hedning & Co(1 heilside)
11-1997 Herman Hedning & Co(1 heilside)
12-1997 Herman Hedning & Co(1 heilside)
13-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
14-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
15-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
16-1997 Herman Hedning & Co(1 heilside)
17-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
18-1997 Herman Hedning & Co(1 heilside)
19-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
20-1997 Herman Hedning & Co(1 heilside)
21-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
22-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
23-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
24-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
25-1997 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
26-1997 Herman Hedning & Co(1 heilside)
1-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
2-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
3-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
4-1998 Herman Hedning & Co(1 heilside)
5-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
6-1998 Herman Hedning & Co(1 heilside)
7-1998 Herman Hedning & Co(1 heilside)
8-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
9-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
10-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
11-1998 Herman Hedning & Co(1 heilside)
12-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
13-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
14-1998 Herman Hedning & Co(1 heilside)
15-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
17-1998 Herman Hedning & Co(1 heilside)
19-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
20-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
21-1998 Herman Hedning & Co(1 heilside)
22-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
23-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
24-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
25-1998 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
26-1998 Herman Hedning & Co(1 heilside)
1-1999 Herman Hedning & Co(1 heilside)
2-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
3-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
4-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
5-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
6-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
7-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
8-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
9-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
10-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
11-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
12-1999 Herman Hedning & Co(1 heilside)
13-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
14-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
15-1999 Herman Hedning & Co(1 heilside)
16-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
17-1999 Herman Hedning & Co(1 heilside)
18-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
19-1999 Herman Hedning & Co(1 heilside)
20-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
21-1999 Herman Hedning & Co(1 heilside)
22-1999 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
23-1999 Herman Hedning & Co(1 heilside)
25-1999 Herman Hedning & Co(1 heilside)
26-1999 Herman Hedning & Co(1 heilside)
1-2000 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
3-2000 Herman Hedning & Co(1 heilside)
4-2000 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
5-2000 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
6-2000 Herman Hedning & Co(1 heilside)
9-2000 Herman Hedning & Co(1 heilside)
10-2000 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
13-2000 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
14-2000 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
15-2000 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
16-2000 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
21-2000 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
22-2000 Herman Hedning & Co(1 heilside)
23-2000 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
24-2000 Herman Hedning & Co(1 heilside)
25-2000 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
26-2000 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
2-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
3-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
4-2001 Herman Hedning & Co(1 heilside)
5-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
6-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
7-2001 Herman Hedning & Co(1 heilside)
8-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
10-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
11-2001 Herman Hedning & Co(1 heilside)
12-2001 Herman Hedning & Co(1 heilside)
15-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
16-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
17-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
18-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
19-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
20-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
22-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
23-2001 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
24-2001 Herman Hedning & Co(1 heilside)
1-2002 Herman Hedning & Co(1 heilside)
2-2002 Herman Hedning & Co(1 heilside)
3-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
4-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
5-2002 Herman Hedning & Co(1 heilside)
6-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
7-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
8-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
9-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
10-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
11-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
12-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
13-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
14-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
15-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
16-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
17-2002 Herman Hedning & Co(1 heilside)
18-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
19-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
20-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
21-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
22-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
23-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
24-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
25-2002 Herman Hedning & Co(1 heilside)
26-2002 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
1-2003 Herman Hedning & Co(1 heilside)
2-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
3-2003 Herman Hedning & Co(1 heilside)
4-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
5-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
6-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
7-2003 Herman Hedning & Co(1 heilside)
8-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
9-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
10-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
11-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
12-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
13-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
14-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
15-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
16-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
17-2003 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
18-2003 Herman Hedning & Co(1 heilside)
20-2003 Herman Hedning & Co(1 dobbeltside)
21-2003 Herman Hedning & Co(1 heilside)
22-2003 Herman Hedning & Co(1 heilside)
23-2003 Herman Hedning & Co(1 heilside)
25-2003 Herman Hedning & Co(1 heilside)
26-2003 Herman Hedning & Co(1 heilside)
1-2004 Herman Hedning & Co(1 heilside)
2-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
3-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
4-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
5-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
6-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
7-2004 Herman Hedning & Co(1 heilside)
8-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
9-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
10-2004 Herman Hedning & Co(1 heilside)
11-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
12-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
13-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
14-2004 Herman Hedning & Co(1 heilside)
15-2004 Herman Hedning & Co(1 heilside)
17-2004 Herman Hedning & Co(1 heilside)
18-2004 Herman Hedning & Co(1 heilside)
19-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
20-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
21-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
22-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
23-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
25-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
26-2004 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
1-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
2-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
3-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
4-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
5-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
6-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
7-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
8-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
9-2005 Herman Hedning & Co(1 heilside)
10-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
11-2005 Herman Hedning & Co(1 heilside)
12-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
13-2005 Herman Hedning & Co(1 heilside)
15-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
16-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
17-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
19-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
20-2005 Herman Hedning & Co(2 sider)
21-2005 Herman Hedning & Co(1 heilside)
23-2005 Herman Hedning & Co(2 sider)
24-2005 Herman Hedning & Co(2 sider)
25-2005 Herman Hedning & Co(2 sider)
26-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
27-2005 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
1-2006 Herman Hedning & Co(1 heilside)
2-2006 Herman Hedning & Co(1 heilside)
3-2006 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
5-2006 Herman Hedning & Co(1 heilside)
6-2006 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
7-2006 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
8-2006 Herman Hedning & Co(1 heilside)
9-2006 Herman Hedning & Co(1 heilside)
13-2006 Herman Hedning & Co(1 heilside)
14-2006 Herman Hedning & Co(1 heilside)
16-2006 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
17-2006 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
25-2006 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
26-2006 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
1-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
2-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
3-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
4-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
5-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
7-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
8-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
9_10-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
11-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
12-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
13-2007 Herman Hedning & Co(1 heilside)
14-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
15-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
16-2007 Herman Hedning & Co(1 heilside)
17-2007 Herman Hedning & Co(1 heilside)
18-2007 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
19-2007 Herman Hedning & Co(1 heilside)
26-2007 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
1-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
3-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
4-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
11-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
12-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
14-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
17-18-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
19-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
21-22-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
23-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
24-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
25-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
26-2008 Herman Hedning & Co(2 striper)
1-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
2-3-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
4-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
5-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
6-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
7-8-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
9-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
10-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
11_12-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
13-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
14-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
15_16-2009 Herman Hedning & Co(4 striper)
18_19-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
20-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
21-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
22-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
23-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
24_25-2009 Herman Hedning & Co(2 striper)
1-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
5-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
6-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
7-8-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
9-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
11-12-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
13-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
14-15-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
16-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
17-18-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
19-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
20-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
21-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
22-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
23-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
24-25-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
26-2010 Herman Hedning & Co(2 striper)
1-2-2011 Herman Hedning & Co(2 striper)
3-2011 Herman Hedning & Co(2 striper)
4-2011 Herman Hedning & Co(2 striper)
6-2011 Herman Hedning & Co(2 striper)
10-2011 Herman Hedning & Co(4 striper)
11-12-2011 Herman Hedning & Co(2 striper)
13-2011 Herman Hedning & Co(2 striper)
14-2011 Herman Hedning & Co(2 striper)
17-2011 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
18-2011 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
19-2011 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
20-21-2011 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
22-2011 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
23-2011 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
24-25-2011 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
26-2011 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
1-2-2012 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
3-2012 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
4-2012 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
5-6-2012 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
7-2012 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
8-2012 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
11-2012 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
12-2012 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
13-14-2012 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
15-16-2012 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
20-2012 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
22-23-2012 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
24-2012 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
25-26-2012 Herman Hedning & Co(2 halvsider)
3-4-2013 Herman Hedning & Co(2 heilsider + 4 halvsider)
17-18-2013 Herman Hedning & Co(4 halvsider)
25-26-2013 Herman Hedning & Co(8 halvsider)