Captain Biceps
Søk på andre serier her.Serien har vært utgitt i følgende utgaver av Fantomet!
Utgave   Serie Tittel
10-2006 Captain Biceps(2 heilsider)
11-2006 Captain Biceps(1 heilside)
12-2006 Captain Biceps(1 dobbeltside)
15-2006 Captain Biceps(4 heilsider)
18-2006 Captain Biceps(1 heilside)
19-2006 Captain Biceps(3 heilsider)
20-2006 Captain Biceps(1 heilside)
21-2006 Captain Biceps(1 heilside)
22-2006 Captain Biceps(1 heilside)
24-2006 Captain Biceps(1 heilside)