Untitled Document
Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

2021

1
2-3
4
5
6-7
8
9
10-11
12
13
14-15
16
17
18-19
20
21
22-23
24
25-26


Krønike
1
2
3
4
Fantomet i Norge

PrevNext

Untitled Document
Nummer: 25-26 - 2021

Singhs sanna brödraskap
 Forfatter:Andreas Eriksson
 Tegner:Janusz Ordon
Frew:1948
Den siste Kejsaren
 Forfatter:Norman Worker
 Tegner:Carlos Cruz
Frew:984 Frew:1568 Ftb:26-1990 Fkr:2-1998 Krb:8-2002
Djungelpatrullen på uppdrag
Første seks sider av Fantomet er overalt. Utelatt i nr 7-2018
 Forfatter:Tony DePaul
 Tegner:Terry Beatty/Jeff Weigel
Frew:1828 Ftb:7-2018
Hjältekomplex
Flamman del 1
 Forfatter:Duncan Munro
 Tegner:Jeff Weigel
Frew:1832 Alb:2-2019Andre serier
SerieTittel