Untitled Document
Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

2021

1
2-3
4
5
6-7
8
9
10-11
12
13
14-15
16
17
18-19
20
21
22-23
24
25-26


Krønike
1
2
3
4
Fantomet i Norge

PrevNext

Untitled Document
Fantomet kronologisk: 3 - 2021

Klippefestningen
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:394 Frew:557 Frew:748 Frew:1108 Frew:1715 Ftb:24-1970 Ftb:13-1978 Alb:37-1991 Ftb:6-1999 Krb:27-2006
Togattentatet
 Forfatter:Fratelli Spada
 Tegner:Fratelli Spada
Ftb:24-1970 Krb:27-2006
De lovløses by
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:323 Frew:324 Frew:477 Frew:478 Frew:653 Frew:654 Frew:862 Frew:863 Frew:1302 Ftb:25-1970 Ftb:18-1976 Spc:124-1987 Alb:35-1990 Ftb:22-1997 Krb:27-2006 Fkr:3-2008 Ftb:10-2016
Havgudens svarte perler
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:341 Frew:494 Frew:672 Frew:888 Frew:1312 Ftb:26-1970 Ftb:25-1976 Alb:36-1990 Ftb:2-1998 Fkr:6-2005 Krb:27-2006 Ftb:3-2017