Untitled Document
Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

2020

1
2-3
4
5
6-7
8
9
10-11
12
13
14-15
16
17
18-19
20
21
22-23
24
25-26


Krønike
1
2
3
4
Fantomet i Norge

PrevNext

Untitled Document
Fantomet kronologisk: 4 - 2020

Timpennis trommer
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:273 Frew:417 Frew:578 Frew:766 Frew:1166 Frew:1895 Ftb:13-1970 Ftb:21-1973 Spc:117-1986 Alb:30-1988 Spc:235-2000 Krb:26-2006 Alb:Årsalbum-2021
Kjempegorillaen
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:335 Frew:490 Frew:666 Frew:876 Frew:1405 Frew:1858 Ftb:14-1970 Alb:5-1973 Spc:155-1990 Ftb:21-1999 Ftb:22-1999 Ftb:23-1999 Ftb:24-1999 Krb:26-2006
Hanta-heksen
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:321 Frew:476 Frew:651 Frew:860 Frew:1312 Frew:1746 Ftb:15-1970 Ftb:8-1974 Alb:33-1989 Fkr:5-1994 Ftb:14-1997 Krb:7-2002 Fkr:1-2005 Ftb:22-23-2021
Grusomme Samaris
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Bill Lignante
Frew:344 Frew:500 Frew:678 Frew:904 Frew:1297 Ftb:16-1970 Ftb:23-1977 Spc:140-1988 Krb:26-2006 Alb:2-2014