Untitled Document
Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

2006
Untitled Document
Fantomet nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Krønike nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
Album
42
Spesialutg.
1
Krønikebok
26
27
28
29
30
31
32

PrevNext

Untitled Document
Nummer: 42 - 2006

Fantomet og Sala
Kun første del av historien: 040939-230939
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Ray Moore
Frew:13 Frew:14 Frew:15 Frew:108 Frew:198 Frew:309 Frew:458 Frew:740 Frew:934 Frew:1249 Frew:1373 Frew:1405 Frew:1436 Frew:1695 Ftb:17-1983 Fkr:3-1993 Fkr:3-1993 Fkr:2-2005 Alb:1-2017
Baron Danton
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Ray Moore
Frew:10 Frew:11 Frew:100 Frew:101 Frew:187 Frew:188 Frew:297 Frew:298 Frew:444 Frew:445 Frew:622 Frew:623 Frew:832 Frew:833 Frew:953a Frew:1280 Frew:1312 Frew:1438 Frew:1720 Frew:1727 Spc:13-1976