Untitled Document
Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


Krønike
1
2
3
4
5
6
7
8
Fantomet i Norge

PrevNext

Untitled Document
Krønikebok nr: 30 - 2006
Årgang 1971 - III

De to fantomene
 Forfatter:Fratelli Spada
 Tegner:Fratelli Spada
Ftb:20-1971 Fkr:6-2003 Fkr:4-2022
Bortført
 Forfatter:Fratelli Spada
 Tegner:Fratelli Spada
Ftb:20-1971 Fkr:4-2022
Gladiatoren
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:420 Frew:589 Frew:785 Frew:1125 Ftb:21-1971 Ftb:10-1979 Alb:38-1991 Ftb:22-1999 Fkr:1-2023
Gulltørst
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:378 Frew:538 Frew:719 Frew:1094 Frew:1653 Ftb:22-1971 Alb:12-1979 Ftb:16-2001 Ftb:17-2001 Fkr:1-2023
Mysteriet med pilringen
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Özcan Eralp
Ftb:23-1971 Ftb:6-7-2021 Fkr:1-2023
Floden som forsvinner
 Forfatter:Janne Lundström
 Tegner:Bertil Wilhelmsson
Ftb:23-1971 Ftb:8-2020 Fkr:1-2023
Horoskopbanden
 Forfatter:Fratelli Spada
 Tegner:Fratelli Spada
Ftb:24-1971 Fkr:6-2003 Fkr:2-2023
Pestsmittet
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:425 Frew:603 Frew:810 Frew:1187 Ftb:25-1971 Ftb:16-1979 Spc:152-1990 Ftb:26-1999 Alb:1-2014 Fkr:2-2023
Haienes øy
 Forfatter:Fratelli Spada
 Tegner:Fratelli Spada
Ftb:25-1971 Fkr:2-2023
Kuppet i Volara
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Özcan Eralp
Ftb:26-1971 Fkr:2-2023