Untitled Document
Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


Krønike
1
2
3
4
5
6
7
8
Fantomet i Norge

PrevNext

Untitled Document
Krønikebok nr: 29 - 2006
Årgang 1971 - II

Den flyvende hesten
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Özcan Eralp
Ftb:11-1971 Fkr:2-2022
Jordskjelvet
 Forfatter:Janne Lundström
 Tegner:Rolf Gohs
Ftb:12-1971 Ftb:17-1990 Fkr:2-2022
Historien om Walkers kolle
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:402 Frew:562 Frew:752 Fwsp:TPB #1-2017 Frew:1030 Frew:1518 Ftb:12-1971 Alb:18-1983 Fsp:1-1984 Ftb:23-2001 Ftb:24-2001 Ftb:25-2001 Fkr:2-2022
Forbryternes paradis
 Forfatter:Fratelli Spada
 Tegner:Bertil Wilhelmsson/Fratelli Spada
Ftb:13-1971 Fkr:3-2022
Sala kidnappet
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Özcan Eralp
Ftb:14-1971 Fkr:3-2022
Skrekkens fjell
 Forfatter:Magnus Knutsson
 Tegner:Bertil Wilhelmsson
Ftb:15-1971 Fkr:3-2022
Jungelbanden
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:408 Frew:566 Frew:756 Frew:1133 Ftb:16-1971 Ftb:21-1978 Spc:149-1989 Ftb:14-1999 Alb:2-2014 Fkr:3-2022
Karneval
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:402 Frew:562 Frew:752 Frew:1125 Ftb:17-1971 Alb:14-1980 Ftb:13-1990 Fsp:2-1996 Ftb:10-1999 Ftb:13-2006 Ftb:6-7-2020 Fkr:4-2022
Flykaprerne
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:415 Frew:581 Frew:783 Frew:1133 Frew:1820 Ftb:17-1971 Alb:12-1979 Ftb:4-2002 Ftb:5-2002 Fkr:4-2022
Fektemesteren
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Özcan Eralp
Ftb:18-1971 Ftb:1-2021 Fkr:4-2022
Jungelkongen
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Özcan Eralp
Ftb:18-1971 Fkr:4-2022
Millionsvindlerne
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:412 Frew:571 Frew:760 Frew:1125 Ftb:19-1971 Ftb:25-1978 Alb:38-1991 Fsp:2-1996 Ftb:18-1999 Fkr:4-2022