Untitled Document
Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

2005

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27


Krønike
1
2
3
4
5
6
7
8
Fantomet i Norge

PrevNext

Untitled Document
Krønikebok nr: 21 - 2005
rgang 1964-1966

Dobbeltgjengerne
 Forfatter:Bertil Wilhelmsson
 Tegner:Bertil Wilhelmsson
Ftb:1-1964 Ftb:11-1972 Ftb:24b-1977 Ftb:21-1984 Fsp:1-1994 Fkr:1-2017
Havdypets hemmelighet
 Forfatter:Bertil Wilhelmsson
 Tegner:Bertil Wilhelmsson
Ftb:2-1964 Ftb:13-1972 Ftb:24b-1977 Fkr:1-2017 Ftb:4-2020
Silkesnaren kommer tilbake
 Forfatter:Bertil Wilhelmsson
 Tegner:Bertil Wilhelmsson
Ftb:3-1964 Fkr:1-2017
Panikk i jungelen
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Wilson McCoy
Frew:195 Frew:306 Frew:455 Frew:630 Frew:843 Frew:1280 Frew:1450 Frew:1701 Ftb:4-1964 Spc:52-1981 Fkr:1-2017
Det grusomme spillet
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Wilson McCoy
Frew:83 Frew:84 Frew:167 Frew:276 Frew:419 Frew:580 Frew:806 Frew:1187 Frew:1786 Ftb:5-1964 Ftb:25-1975 Spc:149-1989 Fkr:2-2017
Maktkampen
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Wilson McCoy
Frew:85 Frew:168 Frew:277 Frew:421 Frew:591 Frew:790 Frew:1219 Frew:1541 Frew:1653 Frew:1786 Ftb:6-1964 Ftb:1-1971 Fkr:2-2017 Fkr:4-2021
Varulvens skikkelse
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Wilson McCoy
Frew:201 Frew:312 Frew:465 Frew:639 Frew:848 Frew:1156 Ftb:2-1965 Ftb:24b-1977 Spc:45-1980 Fkr:4-1993 Fkr:2-2017
Det unge Fantomet
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Wilson McCoy
Frew:325 Frew:479 Frew:656 Frew:865 Frew:1280 Frew:1798 Ftb:1-1966 Alb:6-1973 Ftb:8-1978 Spc:131-1987 Fkr:3-2017
Spion i jungelen
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Wilson McCoy
Frew:173 Frew:281 Frew:426 Frew:596 Frew:801 Frew:1187 Frew:1769 Ftb:2-1966 Ftb:20-1975 Spc:117-1986 Fkr:3-2017