Untitled Document
Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

2001
Untitled Document
Fantomet nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Krønike nr:
1
2
3
4
5
6
Spesialutg.
1
2
Krønikebok
2
3
4
5

PrevNext

Untitled Document
Krønikebok nr: 2 - 2001

Den gylne falken
 Forfatter:Norman Worker
 Tegner:Kari Leppänen
Frew:1121 Ftb:17-1995 Fkr:1-2001
Dødelig spill
 Forfatter:Claes Reimerthi
 Tegner:Carlos Cruz
Frew:1226 Ftb:5-1999
Fangen som ikke fantes
 Forfatter:Claes Reimerthi
 Tegner:Jaime Vallvé
Frew:1810 Ftb:17-1987 Fkr:2-1994
Blodnatten
 Forfatter:Michael Tierres
 Tegner:Jaime Vallvé
Frew:1733 Ftb:18-1987 Fkr:2-1994
Døden i Delft
 Forfatter:Sverre Årnes
 Tegner:Romano Felmang/Anthony Benny
Frew:1200 Ftb:6-1998
Ridderen fra La Mancha
 Forfatter:Norman Worker
 Tegner:Carlos Cruz
Frew:1037 Ftb:23-1992 Fkr:2-2001
Den svarte dronningen
 Forfatter:Terence Longstreet
 Tegner:Romano Felmang
Frew:1267 Ftb:14-2000
Golem
 Forfatter:Johan L. Borgnes
 Tegner:Hans Lindahl
Frew:947 Ftb:23-1988 Fkr:3-1997
Den mystiske fangen
 Forfatter:Michael Tierres
 Tegner:Jaime Vallvé
Frew:1731 Ftb:13-1989 Fkr:2-1994