Untitled Document
Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

2000
Untitled Document
Fantomet nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Krønike nr:
1
2
3
4
5
6
Spesialutg.
1
2
Krønikebok
1
Seriepocket
235

PrevNext

Untitled Document
Krønike: 4 - 2000

Forræderen
 Forfatter:Kjell Broberg
 Tegner:Özcan Eralp
Ftb:24-1976 Krb:20-2005
Tirangis gravplass
 Forfatter:Johan L. Borgnes
 Tegner:Kari Leppänen
Frew:965a Frew:1573 Ftb:12-1990
Medisinmannens forbannelse
 Forfatter:Janne Lundström
 Tegner:Özcan Eralp
Ftb:25-1975
Fantomet i lenker
Gold Key #16
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Bill Lignante
Usp:16-1966 Ftb:5-1989
Aron
 Forfatter:Tony DePaul
 Tegner:Hans Lindahl
Frew:1059 Ftb:21-1993