Untitled Document
Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

1986

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


Krønike
Fantomet i Norge

PrevNext

Untitled Document
Nummer: 13-14 - 1986

Myntens hemmelighet
 Forfatter:Dai Darell
 Tegner:Jaime Vallvé
Ku Klux Klan
 Forfatter:Ulf Granberg
 Tegner:Heiner Bade
Frew:1210 Ftb:1-1979 Ftb:16-1998 Fkr:4-2009 Fkr:1-2011 Ftb:14-15-2023
Gullormen
Samleserie 4-19, en side pr. nummer
 Forfatter:Idi Kharelli/Ed Redno
 Tegner:Kari Leppänen
Ftb:4-1986 Ftb:5-1986 Ftb:6-1986 Ftb:7-1986 Ftb:8-1986 Ftb:9-1986 Ftb:10-1986 Ftb:11-1986 Ftb:12-1986 Ftb:15-1986 Ftb:16-1986 Ftb:17-1986 Ftb:18-1986 Ftb:19-1986 Ftb:17-1989 Ftb:5-6-2008Andre serier
SerieTittel
Viggo(1 halvside)
Atom-ridderneDet forsvunne Los Angeles
MandrakeJakten på den hemmelige liga, del 2
Latigo(3 heilsider)