Oversikt over Fantomet-utgivelser i Norge fra 1949. For å finne ut mere, velg et år fra listen.
1949 1949 1951 1951 1952 1953 1954 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Seriepocket Album Krønike Krønikebøker Spesialutgivelser

1999

Fantomet nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Krønike nr:
1
2
3
4
5
6
Spesialutg.
1
2
Seriepocket
230
232

PrevNext

Nummer: 20 - 1999

Dommedagssekten
 Forfatter:Ben Raab
 Tegner:Cesar Spadari
Frew:1244
Den forsvunne astronauten
Del 4
 Forfatter:Lee Falk
 Tegner:Sy Barry
Frew:343 Frew:499 Frew:677 Frew:900 Frew:1286 Frew:1467 Ftb:4-1971 Ftb:26-1974 Ftb:17-1999 Ftb:18-1999 Ftb:19-1999 Krb:28-2006Andre serier
SerieTittel
Monster IslandDel 2
Herman Hedning & Co(2 halvsider)
DødsspilletVesenet våkner
Det UkjenteDronningen av Khapir

IpComics  Fantomet  Frew  Egmont The Phantom Strip Index Contact IpComics Credits